‚Dispatches From The Edge‘ Articles at Smart News

8.5.2012

Zpravodajské ceny »Myslíte to vážně?« za rok 2011

NEW YORK – Každoročně uděluje blog Conna Hallinana, volně přeloženo »Zprávy na hraně« (Dispatches From The Edge) cenu novým příběhům a zpravodajům, kteří spadají do kategorie »Myslíte to vážně?«. Zde jsou uvedené ceny za rok 2011, jak  je Hallinanův blog uvádí.