‚Duka‘ Articles at Smart News

12.6.2012

LIDICE – memento generací dnes i zítra

LIDICE – Rok 2012 je rokem významným z hlediska naší moderní historie. Letos si připomínáme 70. výročí heydrichiády a jejích následků pro obyvatele Protektorátu. K nejtragičtějším událostem nesporně patřilo vypálení obce Lidice 10. června 1942, vypálení osady Ležáky 24. června 1942, ale i dalších vesnic, jako Javoříčko a další.