‚Uznání Studia‘ Articles at Smart News

25.5.2012

Rusko uzná diplomy nejlepších vysokých škol v cizině

MOSKVA – Vláda Ruské federace schválila 25. Května seznam zahraničních vysokých škol, jejichž diplomy se budou uznávat bez nostrifikace. Jde celkem o 210 vysokých škol z 25 zemí. Česká republika mezi nimi není.