Moravskoslezský kraj se zúčastnil debaty o orientaci budoucích evropských politik 2014-2020 ve francouzských Metách. Desátá  „Letní  evropská univerzita“, které jsme se zúčastnili, se tentokrát  konala v Lotrinsku  5.-7.  září 2012 v Métách (Metz), a byla  zaměřena  na  výzkum a inovace v oblasti celoživotního učení a teritoriální partnerství ve službách celoživotního vzdělávání.
Moravskoslezský kraj využil pozvání prezidenta partnerského regionu Lotrinsko a zúčastnil se „Letní evropské univerzity“. Organizátorem univerzity byla Nadace evropských regionů pro výzkum a inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Akce se zúčastnilo na 200 účastníků – představitelů evropských regionů, evropských institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání. Moravskoslezský kraj přijal pozvání partnerského regionu Lotrinska a vyslal delegaci v sestavě: Mgr. Dana Váhalová (členka ZK a poslankyně PSP ČR),  Ing. Tomáš Fiedler(vedoucí odd. mez. vztahů kanceláře hejtmana), Mgr. Věra Janáčková (odd. mez. vztahů kanceláře hejtmana),Mgr.Petr  Ksenič (odbor evropských projektů), Prof.MUDr.Jan Lata(prorektor Ostravské univerzity).

Samotné pozvání na toto reprezentativní setkání bylo uznáním pro činnost Moravskoslezského kraje v rozvoji regionální spolupráce v rámci EU. Tato akce navíc umožnila vyměnit si zkušenosti s  regiony , které mají nejen bohaté zkušenosti, ale i výsledky v rámci regionální  spolupráce. Podnětné bylo jednání zejména ohledně účasti regionů na konkrétním řízení evropských programů, což je velmi důležité  s ohledem na připravovanou novou finanční perspektivu EU na roky 2014-2020.

Orientaci budoucích evropských politik 2014-2020 ovlivňuje návrat „teritoriálního přístupu“, uznávajícího význam teritoriální, ekonomické i sociální soudržnosti.

Letošní zasedání bylo pořádáno pod záštitou dynamického evropského regionu „Grande Région“, zahrnujícího Lotrinsko (Francie), Lucemburské velkovévodství, Valonsko (Belgie), Sársko a Porýní-Falc (Německo), kterému v současné době předsedá Regionální rada Lotrinska. Tato univerzita  představuje fórum evropských regionů, které chtějí apelovat na evropské instituce, členské státy  i  evropské vlády a informovat je o nutnosti umožnit regionům jednat v otázce vzniku nových iniciativ a projektů, jejich podpory a rozvoje i v přímém řízení nových projektů.

V této souvislosti se diskutovala o otázce pojmu území, teritoriálních aliancí v oblasti politik a v oblasti celoživotního vzdělávání a to ve třech osách.
1. Co nyní „tvoří území“ a vybízí k úvahám o vhodnosti na tomto stupni?
2. Od regionálního území k interregionům: Jaké by měly nyní být vztahy a organizace akcí mezi
Evropou a různými územními úrovněmi?
3. Jaké teritoriální aliance pro celoživotní vzdělávání mohou a mají být posíleny, rozvíjeny a
představeny za účelem podpory spolupráce a zabezpečení životní dráhy?
„Evropská letní univerzita“ je vždy fórem, kde se lze na mezinárodní úrovni zamýšlet nad hledáním
společných řešení společných problémů.
Tentokrát byla příležitostí pro podnícení úvah zúčastněných regionů na téma „místo evropských
regionů při realizaci budoucích evropských politik v oblasti celoživotního vzdělávání“, týkající se
zejména   činnosti a účasti na konkrétním řízení evropských programů a financování v letech
2014-2020 (Erasmus pro všechny, Evropský sociální fond, programy teritoriální spolupráce, …).

První den po oficiálním zahájení Letní univerzity za  přítomnosti zástupců Evropské komise a Výboru regionů se účastníci mohli účastnit kulatých stolů.
První kulatý stůl se zabýval otázkou:  Jaká je úloha regionů ve vývoji Evropy?
Hovořilo se o nutnosti umožnit regionům jednat v otázce vzniku nových iniciativ a projektů, jejich podpory a rozvoje i v přímém řízení nových projektů. Jaké bude místo regionů a interregionů při řízení a realizaci programů 2014-2020.
Tématem druhého kulatého stolu bylo: Území a jejich spolupráce: konkurence a vzájemné doplňování v Evropě.
Při  diskuzi o  vhodnosti teritoriálního přístupu a cílů v oblasti spolupráce teritorií se otevírají další otázky. Například zda existuje v přístupu k územím společná kultura, či jaká partnerství a na jaké úrovni? Jak velkou roli hraje  jazykové vybavení.

Šedá je každá teorie bez zeleného stromu praxe

Druhý den probíhaly tři paralelní workshopy

Workshop 1: Teritoriální aliance pro jakou dynamiku území?

Workshop  2: Teritoriální aliance: jaké mobility učňů?

Workshop 3: Teritoriální aliance pro zaměstnání a boj proti nezaměstnanosti mladých: jaké výzvy pro experimenty a na jakém stupni území?

Po druhém workshopu byl vyčleněn čas na setkání, za účelem předávání zkušeností  s těmi, kteří rozvíjeli projekty, a to za pomoci Agence Europe-Education-Formation-France (2E2F, Agentura Evropa-Vzdělávání-Školení-Francie) a Plateforme d´Assistance Technique Européenne en Lorraine (PASTEL, Platforma evropské technické pomoci v Lotrinsku).

Závěrečný den probíhala syntéza workshopů (plenární zasedání), promítání videa a kulatý stůl s aktéry oblasti Grande Région. Příjemná je i skutečnost, že výstupy z letošní Evropské letní konference budou, jako každý rok, publikovány.

Setkání z Letní univerzity pomohou i v následné praxi regionálních složek

Význam těchto letních univerzit je v šíření a uplatňování výsledků výzkumu a projektů. Ve  zvyšování úrovně vědomostí a  ve zvyšování schopností odborníků z oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Je jedním z privilegovaných míst pro rozbory vývoje vzdělávání i pro úvahy a praxi institucí odborné přípravy.
Obrovským přínosem Letní evropské univerzity je to, že  umožňuje vytváření sociálního kapitálu, podporuje budování významné evropské sítě pro komunikaci, spolupráci a vzájemné obohacování v oblasti celoživotního vzdělávání. Zároveň také nabízí možnost vzniku specializovaných sítí v některých specifických otázkách.

Není od věci si připomenout i témata předchozích setkání od roku 2003:

,,Výzvy celoživotního vzdělávání“ v Lyonu v roce 2003.
„Řízení životní dráhy“ v Lyonu v roce 2004.
„Mobilita ve znalostních společnostech“ v Archamps (departement Haute-Savoie, Francie) v roce 2005.
„Kompetence pro celoživotní vzdělávání“ v Krakově (Malopolska, Polsko) v roce 2006.
„Přechody: napětí mezi vzděláváním, školením a zaměstnáním“ v Lucembursku v roce 2007.
„Spolupráce mezi regiony při celoživotním vzdělávání: konfrontace očekávání Evropy s regionálními skutečnostmi“, Soluň v roce 2008.
„Celoživotní vzdělávání, krize a regiony: jaká napětí vznikla a jaké jsou nové příležitosti?“ v Barceloně v roce 2009.
„Celoživotní vzdělávání: nový hospodářský a sociální rozvoj regionů!“ v Bruselu v roce 2010.
„Příspěvky podniků k celoživotnímu vzdělávání“, Neuchâtel v roce 2011.

Anglické a francouzské verze publikací  o  práci Letních evropských univerzit FREREF jsou pak  k dispozici na vyžádání a ke stažení z internetových stránek www.freref.eu

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..